Mi smo za les

Na strani je trenutno 262 gostov in nobenega člana .

Lesarski tehnik PTI ali "3+2"


Ime izobraževalnega programa: LESARSKI TEHNIK (poklicno tehnično izobraževanje)

 

Naziv strokovne izobrazbe: lesarski tehnik
Trajanje izobraževanja: dve leti (po opravljenem tri letnem poklicnem izobraževanju)


Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja v izobraževalnem programu dijaki:

- razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
- pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
- spoznajo lastnosti in uporabo lesa, lesnih tvoriv in drugih materialov,
- spoznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv,
- se naučijo tehničnega risanja, konstrukcije izdelkov in pri tem uporabljajo osnove oblikovanja, ergonomije,
- določajo tehnološke postopke in organizirajo proizvodnjo izdelkov stavbnega in notranjega pohištva,
- uporabljajo računalniška orodja za upravljanje numeričnih strojev, konstruiranje in vodenje proizvodnje,
- se usposobijo za izdelavo kalkulacij,
- oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi,
- razvijajo sposobnosti in spretnosti vodenja skupine, komuniciranja, reševanja problemov in motiviranja sodelavcev
- spoznajo osnovne pojme poslovanja in trženja


Zaključek izobraževanja predstavlja poklicna matura, ki je sestavljena iz skupnega (obveznega) dela in iz izbirnega dela.

Skupni del: 
    slovenščina
    tehnologija
Izbirni del:
    tuji jezik I ali matematika po izbiri dijaka,
    praktični del izpita in zagovor

 

PREDMETNIK