Mi smo za les

Na strani je trenutno 261 gostov in nobenega člana .

 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

(trajanje 3 leta; poklic - MIZAR; modularno izvajanje)

Vpiše se lahko tisti, ki je uspešno končal osnovno šolo. Dijaki poleg obveznih modulov- osnove lesarstva, obdelave lesa, obdelave lesnih plošč, stavbno in bivalno pohištvo, snovanje izdelka - izbirajo še module odprtega kurikuluma, ki jih ponudi šola: rezbarjenje, izdelava intarzij, struženje, obnova pohištva, splavarjenje…Poudarek je na OBLIKOVANJU POKLICNIH KOMPETENC, medpredmetnem povezovanju snovi in celostnem pridobivanju znanj in spretnosti. Med drugim se dijak nauči samostojno izdelovati mizarske izdelke s področja pohištvenega in stavbnega mizarstva.

Šolanje zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki obsega 2 predmeta: SLO in ZAKLJUČNO DELO (izdelava izdelka z zagovorom).

Po uspešnem triletnem izobraževanju lahko nadaljuje šolanje v 

POKLICNO - TEHNIŠKEM PROGRAMU za poklic LESARSKI TEHNIK,  ki traja še 2 leti (t.im. model 3 + 2), opravi poklicno maturo in nadaljuje s študijem.

 


Predmetnik