Mi smo za les

Na strani je trenutno 203 gostov in nobenega člana .

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(traja 2 leti; poklic: OBDELOVALEC LESA)

Vpiše se lahko, kdor je uspešno končal vsaj 7 razredov osnovne šole oz. je končal osnovno šolo s prilagojenim programom.

Dijak  v času šolanja pridobi osnovna znanja s področja lesarske stroke, največji poudarek je na praktičnem pouku. Šolanje zaključi z ZAKLJUČNIM IZPITOM, ki obsega 1 predmet: ZAKLJUČNO DELO (izdelava izdelka z zagovorom).

Z uspešno končano nižjo poklicno šolo se lahko vpiše v 1. letnik srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja.

Predmetnik