ls mb 2

 

Protokol in načrtovanje aktivnosti skladno s Higienskimi priporočili za izvajanje izobraževanja za ZAPOSLENE in ZUNANJE PREDAVATELJE za izvajanje vseh vrst aktivnosti na Višji strokovni šoli Lesarske šole Maribor za študijsko leto 2019/2020, v času sproščanja ukrepov epidemije virusa  COVID-19

 

 

1                  ZDRAVSTVENE OMEJITVE

Izobraževanje lahko izvajajo zdravi zaposleni in zunanji predavatelji (brez znakov akutne okužbe dihal oz. drugih obolenj, ki so rizična – mnenje zdravnika specialista).

Ves čas se vzdržuje primerna medosebna razdalja (najmanj 1,5 do 2 metra).

 

2                  INFORMIRANJE ŠTUDENTOV IN ODGOVORNOST

Zaposleni in zunanji predavatelji so informirani glede ukrepov in sproščanja ukrepov preko javnih medijev, šolske spletne strani, elektronske pošte.

Protokol in načrtovanje aktivnosti na LŠ Maribor v času epidemije je objavljen na šolski spletni strani, družabnih omrežjih ter poslan po šolski el. pošti in kanalih, ki jih uporablja vodstvo za komunikacijo s kolektivom.

Higienska priporočila v času epidemije NIJZ so objavljena na vidnih mestih v vseh prostorih šole, kjer se nahajajo zaposleni:

  • Pravilna higiena kašlja - infografika
  • Nasveti za umivanje rok - infografika
  • Kaj lahko storim, da preprečim širjenje Korona virusa - infografika
  • Pravilna namestitev maske – infografika

Zaposleni in zunanji predavatelji so dolžni Protokol in infografike ter navodila vodstva LŠ Maribor upoštevati in se odgovorno vesti.

3                  IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA TER IZPITOV

Izvedba izobraževalnega procesa bo potekala v skladu s prilagojenim urnikom v času priprav in dela na daljavo.

Vse aktivnosti na Višji strokovni šoli se izvajajo v popoldanskem času.

 

4                  ZAŠČITNA OPREMA

Vsi zaposleni in zunanji predavatelji v objektu šole nosijo maske.

Zaposleni in zunanji predavatelji jo lahko odložijo, če oz. ko je zagotovljena primerna distanca. V primeru, da se približajo študentu  ali drugi osebi na manj kot 1,5 do 2 metra, si nadenejo maske (npr. ko predavatelj pobira izpitne pole).

Zaposleni in zunanji predavatelji si preberejo infografiko s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo ter po odstranitvi maske si temeljito umijejo ali razkužijo roke.

Infografike se nahajajo v vseh učilnicah, v prostorih ob umivalniku, v avli in sanitarijah.

Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikajo. Masko je treba občasno zamenjati, na 2 do 3 ure.

5                  PREZRAČEVANJE IN RAZKUŽEVANJE

Prostori se zračijo vsako uro. Razkuževanje se opravi pred in po dejavnosti. Klimatske naprave in prezračevalne naprave ne bodo obratovale.

Pred in po aktivnosti se bodo razkužili tudi predmeti višje frekvence dotikanja (kljuke, pipe, ročaji …).

Računalnik, tipkovnica, miška se bodo razkužili po končni uporabi istega uporabnika.

 

6                  PRIHOD NA DELOVNO MESTO IN VSTOP V ZGRADBO

MIZŠ priporoča peš hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz (brez združevanja zaposlenih).

V šolo zaposleni in zunanji predavatelji vstopajo z masko in posamezno. Ob vstopu si obvezno razkužijo roke.

Vstop je skozi avlo in skozi šolske delavnice po hodnikih, kjer se gibljejo v smeri puščic.

 

6.1. KABINETI

Zaposleni se zadržujejo v kabinetih na varni razdalji 1,5 – 2m. Zaposleni nosijo maske.

6.2 ZBORNICA

V zbornici se zadržujejo na primerni razdalji in v manjših skupinah, največ 20 ljudi naenkrat v prostoru.

Skozi avlo in po hodnikih se gibljejo v smeri puščic. Zaposleni nosijo maske.

7                  PROSTORI  DEJAVNOSTI  IN  ZADRŽEVANJA

V prostoru se venomer ohranja razdalja 1,5 – 2 m.

V učilnicah (cca. 84 m2 ) je lahko največ 15 oseb.

V avli (cca. 300 m2) je lahko največ 40 oseb oz. ob primerni razdalji več.

V veliki predavalnici je lahko največ 30 oseb.

V zbornici je lahko največ 20 oseb.

V prostorih zadrževanja se ne pušča skodelic, lončkov, kozarcev, krožnikov. Vsak jih opere sam ali lončke za enkratno uporabo odvrže.

8                  OZNAČBE

Označbe se nahajajo:

  • pred vhodom in učilnicami – črte, ki opozarjajo na 2 m razdalje
  • hodniki - puščice za smer gibanja
  • trakovi (avla, stopnišče)

Označbe je potrebno upoštevati.

 

9                  SMETI

V vsaki učilnici, sanitarijah, avli in zbornici so nameščeni koši. Maske se odvržejo v posebne vreče, ki se jih po uporabi zaveže, potem se maske odvržejo med mešane odpadke.

 

10             UČILNICE, SEDEŽI IN PRIPOMOČKI

V učilnice se študenti usedejo po navodilu predavatelja. V vsaki učilnici in v avli je možnost razkuževanja rok.

Potrebne pripomočki študenti prinesejo v skladu z navodili učitelja, ki jih uči.

Izvajalec lahko posodi pripomoček, potrebščino, vendar jo ima že vnaprej pripravljeno in razkuženo (pisalo, ravnilo …).

MIZŠ in NIJZ priporočata uporabo bele table in flomastrov. Vsak zaposleni ima svoje pisalo.

Ponovni zagon izobraževanja povečuje tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2. Temu ustrezno poskušajo zaposleni in zunanji izvajalci zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu – kontakt z njimi naj bo le na zadostni razdalji.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na zemljišču šole in v objektu šole ni dovoljeno.

11             IZPOSOJENE KNJIGE IN OSTALO

Izposojeno gradivo se posamično odda v knjižnico v dogovoru s knjižničarko.

Loči se nečista pot gradiva (za vrnjeno gradivo) in čista pot gradiva (za gradivo, ki je v knjižnici).

Učbeniki, knjige in druga gradiva bodo skladiščeni preden gredo ponovno v obtok. Če so iz plastificiranega materiala oz. zaščiteni s plastičnim ovojem, se jih razkuži.

Če je gradivo izključno iz papirja in kartona, ga lahko po preteku najmanj 3 dni uporabljajo.

Odloženi kupi gradiva bodo označeni z datumom, ko bodo odloženi. Knjižnica se redno zrači.

 

12             DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA

Morebitno tiskano učno gradivo študentom deli in pobira predavatelj, ki si je pred in po tem

umil ali razkužil roke.

Vrnjene/oddane pisne izdelke naj predavatelj pred popravljanjem vsaj 1 dan 2 hrani na varnem mestu. Nasvet temelji na preživetju virusa na različnih površinah.

 

13             ODMORI IN MALICA

Po vsaki uri naredijo nekaj razgibalnih/razteznih vaj. Učilnica se prezrači. Učilnico študenti zapustijo le v času glavnega odmora.

Šolska prehrana ne bo organizirana. Malico in plastenko vode si študenti in zaposleni prinesejo s seboj. Za mizo v avli lahko sedi en študent. Pred in po obroku so mize in stoli razkuženi.

S čistimi rokami si previdno odstranijo masko ter jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je

pralna, shranijo v svojo vrečko. Pred hranjenjem si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo ter nadenejo masko.

14             SANITARIJE

 

V sanitarijah se lahko zadržujeta največ dve osebi na primerni razdalji. V sanitarijah je na  razpolago tekoča voda, milo, papirnate brisače za enkratno uporabo.

Sanitarije se redno zračijo. Čiščenje in razkuževanje sanitarij se izvaja vsako uro (še posebej, kljuke, ročaji, pipe …). Okno bo vedno odprto.

15             ODHOD DOMOV

Po končanih aktivnostih na šoli zaposleni in zunanji izvajalci iz šole izstopajo posamično, pri tem ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medsebojno razdaljo. Nosijo maske.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni  dovoljeno.

16             DELOVNA OBVEZNOST, KABINETI

V času sproščanja ukrepov epidemije bo za posameznike, ki niso rizične oz. osebe s posebnim statusom (varstvo otrok), delo potekalo kombinirano. To pomeni s prisotnostjo v šoli in na daljavo, v skladu z navodili. Delo na daljavo lahko poteka tudi iz šolskih prostorov.

Ravnatelj: Miroslav Novak