Predavatelji

mag. Arbiter Beno

 

mag. Beno ARBITER

beno.arbiter@gmail.com

Energetika v lesarstvu (ENL)

 

Čebulj Maja

 

Maja ČEBULJ, prof. 

maja.cebulj@gmail.com

Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)

 

Čobal Sedmak Vlasta

 

Vlasta ČOBAL SEDMAK, akademska kiparka

cobalvlasta@gmail.com

Restavratorske tehnike-les, (RTL) Predstavitvene tehnike (PRT)

Alternativne izrazne tehnike (AIT)

 

Črnčec Marjan

 

Marjan ČRNČEC, univ.dipl.org.

marjan.crncec@lsmb.si

Ekonomika podjetja (EKP)
Študij dela (ŠDL)

 

Hojnik Cvetka

 

Cvetka HOJNIK, , univ.dipl.inž.oblik.tekst.

cvetka.hojnik@lsmb.si

Prostoročno risanje (PRR)

Osnove likovne teorije(OLT)

 

Hren Dušan

 

Dušan HREN, univ. dipl. inž. les. 

dusan.hren@lsmb.si

 

Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja (VPD)

Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu (OKL) 
Tehnično risanje in opisna geometrija (TRO)
Oblikovanje bivalnega pohištva (OBP)

  

mag. Kajzer Vanja

 

 

.mag. Vanja KAJZER

vanja.kajzer@lsmb.si

Podjetništvo in ekonomika trženja

Podjetništvo 

 

 

dr. Klinc Martin

 

dr. Martin KLINC

klinc.martin@lsmb.si

Restavratorske tehnike(RTL)

Rezbarjenje in plastika v lesu (RIP)

Patologije in sanacije lesa (PSI)

 

dr. Koren Mirjana

 

 

dr. Mirjana KOREN

mirjana.koren@museum-mb.si

Zgodovinski razvoj stavbnega in bivalnega pohištva (ZSB)

 

Korpič Franc

 

Franc KORPIČ,  univ. dipl. inž. les.

 

franc.korpic@lsmb.si

Tehnologija žagarstva in plošč (TŽP)

 

dr. Menoni Simona

 

dr. Simona MENONI

simona.menoni@zvkds.si

Osnove estetike (OES)

  

dr. Novak Miroslav

 

dr. Miroslav NOVAK

miro.novak@pokarh-mb.si

Dokumentiranje in arhiviranje (DAR)

  

Peserl Andreja

 

Andreja PESERL, mag.

andreja.peserl@lsmb.si

Tvoriva v lesarstvu (TVL)

Pomožni materiali v lesarstvu (PML) Praktično izobraževanje (PRI)

  

dr. Podbrežnik Andrej

 

dr. Andrej PODBREŽNIK

andrej.podbreznik@lsmb.si

Strokovna terminologija v angleškem in nemškem jeziku (STJ-angl., nem.)

  

Prelog Marjan

 

Marjan PRELOG,  univ. dipl. inž. les.

marjan.prelog@lsmb.si

CNC tehnologija v lesarstvu (CNT)
Programska oprema in orodja (POO)

 

dr. Mateja Neža Sitar

 

 

 dr. Mateja Neža Sitar

       mateja-neza.sitar@lsmb.si

  Osnove estetike

 

Steblovnik Samo

 

Samo STEBLOVNIK, univ. dipl. inž. les.

samo.steblovnik@lsmb.si

Lesne gradnje (LEG) 
Oblikovanje stavbnega pohištva (OSP)

  

Steblovnik Župan Zdenka

 

Zdenka STEBLOVNIK ŽUPAN, univ. dipl. inž. les., spec. manag.

zdenka.steblovnik-zupan@lsmb.si

Proizvodni management (PRM)  

  

Stegne Vladimir

 

Vladimir STEGNE, univ. dipl. inž. les.

vladimir.stegne@lsmb.si

Tehnologija strojne obdelave (TSO)
Tehnologija ročne obdelave (TRO)
Tehnologija strojne obdelave lesa (TSL)

  

mag. Šuntner Leon

 

mag. Leon ŠUNTNER

leon.suntner@lsmb.si

Kakovost in zanesljivost proizvodnje (KZP)

  

mag. Vlasak Tjašo

 

mag. VLASAK, Tjašo, prof. mat. in rač.

 tjaso.vlasak@lsmb.si

Računalništvo in informatika (RAI)

  

Vranjek Metoda

 

Metoda VRANJEK, univ. dipl. inž. les.

metoda.vranjek@lsmb.si

Površinska obdelava in zaščita  lesa (POZ)  
Površinska obdelava lesa (POL)
Praktično izobraževanje (PRI) Sušenje lesa (SUL)

  

Razpis za nove predavatelje

 

Predogled ali prenos dokumenta:
RAZPIS ZA NOVE PREDAVATELJE

 

Sodelavci

Hovnik Igor

 

Igor HOVNIK, inž.les.

igor.hovnik@lsmb.si

Predstavitvene tehnike (PRT)

 

Perič Zlatko

Zlatko PERIČ, dipl. inž. les.

zlatko.peric@lsmb.si

Lesne gradnje (LEG)

Oblikovanje stavbnega pohištva (OSP)