Lesarska šola Maribor
Višja strokovna šola za les in oblikovanje

Na strokovno ekskurzijo, ki je potekala 6. 4. 2017 in 7. 4. 2017, se je v okviru več predmetov  odpravilo 27 študentov programa Oblikovanja materialov in Lesarstva.

Večino prvega dne smo izkoristili, da smo si na sejmišču v Milanu ogledali novosti oz. dosežke na področju snovanja in izdelave zlasti bivalnega pohištva, kot tudi ostalega, kar je namenjeno opremljanju bivališč. Pozno popoldan so, ob obsežnih obrazložitvah vodnice gospe Sandre Topolnik Slatinek, sledili ogledi v mestu Milano (milanska katedrala "Duomo di Milano", Galleria Vittorio Emanuele II, Milanska Skala, …).

Po nočitvi v mestu Brescia smo se naslednji dan zapeljali še do Benetk. Po vožnji z ladjico med otoki beneške lagune so sledili ogledi v Benetkah (Markov trg, Bazilika, Doževa palača, Most Vzdihljajev, …). V zelo natrpanem programu je končno sledila prosta urica. Po njej pa smo pohiteli do Muzeja Peggy Guggenheim (1898 – 1979), kjer smo si, ob obrazložitvah gospe prof. Vlaste Čobal Sedmak in gospe prof. dr. Simone Menoni Muršič ter predstavitvah nekaterih študentov in študentk, ogledali osebno kolekcijo Peggy Guggenheim. Predmeti v muzeju so dober prikaz ameriških modernistov ter italijanskih futuristov. Zbirka vsebuje tudi kubizem, nadrealizem ter abstraktni ekspresionizem. Med drugimi lahko najdemo dela umetnikov, kot so Picasso, Dali, Magritte, Brancusi ter Pollock. Po ponovnem sprehodu skozi Benetke ter vožnji z ladjico do parkirišča je pozno zvečer sledil povratek z avtobusom v Maribor.

Spremljavalci ekskurzije: dr. Simona Menoni Muršič, Vlasta Čobal Sedmak in Dušan Boris Hren

                                                                                                                      Zapisal: Dušan Boris Hren

mil2

mil1

 

mil5

Osnovne informacije

Študijski programi

Študijski programi

Višja strokovna šola izobražuje v dveh študijskih programih »Lesarstvo« in »Oblikovanje materialov – les«, ki sta ovrednotena s 120  kreditnimi točkami po sistemu ECTS.

Študij traja dve leti (štiri semestre). Študijsko leto obsega predavanja, seminarske vaje,  laboratorijske vaje in 10 tednov (400 ur) praktičnega izobraževanja v podjetjih.  Študenti med študijem pridobijo teoretično znanje, ročne spretnosti ter veščine. Po diplomiranju študenti pridobijo naziv inženir/inženirka.

 

Študijski program LESARSTVO - poklic prihodnosti!

Perspektiven in sodobno zasnovan študij, ki omogoča študentom pridobivanje novih znanj s področij:

- predelave in obdelave lesa,

- žagarstva, izdelave plošč, lepljenega lesa,

- izdelave pohištva in stavbnega pohištva,

- površinske obdelave, sušenja lesa,

- lesne gradnje in montažne gradnje,

- vodenja proizvodnje in računalniškega vodenja,

- CNC tehnologije,

- podjetništva…

Študijski program OBLIKOVANJE MATERIALOV – s tvojim talentom v prihodnost!

Perspektiven študij, ki omogoča študentom pridobivanje novih znanj s področij:

- oblikovanja bivalnega in stavbnega pohištva,

- kreativnega oblikovanja lesa,

- snovanja in ustvarjanja umetnostno-obrtnih, uporabnih izdelkov,

- osnov restavriranja umetnostno-obrtnih lesenih izdelkov,

- rezbarjenja,

- izdelave modelov, prototipov,

- računalniškega načrtovanja,

- allternativnih izraznih tehnik…

V študijski program vsako leto vključujemo zanimive projekte, sodelovanje s podjetji, ekskurzije v podjetja v Sloveniji in tujini, obiske sejmov, ter tako razvijamo študentovo kreativnost in inovativnost, hkati pa študentom nudimo tudi možnost ustvarjanja in kreiranja v naših delavnicah.

Praktično izobraževanje v podjetjih omogoča študentom že v času študija sodelovanje s potencialnimi delodajalci in konkretno pridobivanje izkušenj v gospodarstvu, kar nudi študentom še več možnosti zaposlitve.

Za vse študente je omogočeno opravljanje praktičnega izobraževanja v podjetjih, za tiste študente, ki želite pridobiti izkušnje tudi v tujini, pa omogočamo Erasmus izmenjave in možnost opravljanja prakse v tujini.

Vpis

Vpis

POGOJI ZA VPIS

Bodoči študenti se lahko v višješolski študijski program Lesarstvo ali oblikovanje materialov vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Pri prijavi v študijski program »oblikovanje materialov« morajo bodoči študenti poleg zgornjih pogojev opraviti še preizkus nadarjenosti, ki zajema preizkus s področja risanja ter razgovor s kandidati (kandidati prinesejo na preizkus portfolio s svojimi deli ter življenjepis).

Višja strokovna šola bo vse kandidate pisno povabila na preizkus nadarjenosti, ki bo potekal v mesecu juniju oz. septembru.

 

1. PRIJAVA (prijava v spomladanskem roku)

Razpis za št. leto 2018/2019

Rok za prvo prijavo k vpisu je od  od 6. februarja do 30. marca 2018. Prijave sprejema izključno Višješolska prijavna služba v Celju.

Za vpis v višješolski študijski program se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. (www.vss-ce.com/VPS/).

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Kandidati, ki bodo izpolnili vse vpisne pogoje, bodo po pošti prejeli vabilo na vpis. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal med 16. in 22. avgustom; natančen termin vpisa bo naveden v vabilu na vpis.

 

2. PRIJAVA (prijava v jesenskem roku)

Podatki o še prostih mestih bodo objavljeni na spletni strani šole in Višješolske prijavne službe 24. avgusta 2018.

Rok za drugo prijavo k vpisu je od 27. avgusta do 31. avgusta 2018. Prijave sprejema izključno višješolska prijavna služba v Celju.

Za vpis v višješolski študijski program se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. (www.vss-ce.com/VPS/).

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

 

INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2018/19:

-          v petek,  9. 02. 2018 ob 11.00 in ob 16.00 v amfiteatru šole,

-          v soboto 10. 02. 2018 ob 10.00 v amfiteatru šole.

Lokacija: Lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor.

Dostop z avtobusom: smer Studenci - Limbuš (št. 4)

 

Dodatne informacije  tel:  02 421 66 58, 02 421 66 50

Kontakt

Kontakt

Višja strokovna šola za les in oblikovanje
Lesarska ulica 2
2000 Maribor

tel:  +386 2 421 66 58

        +386 2 421 66 50

fax: +386 2 421 66 75

 

http://lsmb.si/visja

info@lsmb.si

 

Funkcija / Ime 

e-pošta

telefon

Ravnatelj Višje strokovne šole

Miroslav Novak, univ. dipl. inž. les.

miroslav.novak@lsmb.si

+386 421 66 53

Tajništvo šole

Dragica Sirc

dragica.sirc@guest.arnes.si

+ 386 2 421 66 50

Knjižnica

Zdenka Berko,  prof. 

zdenka.berko@guest.arnes.si

+ 386 2 421 66 65

Računovodstvo

Viktorija Kidrič, oec.

viktorija.kidric@guest.arnes.si

+ 386 2 421 66 74

Vodja šolskih delavnic

Drago Žnidarič, inž.

drago.znidaric@guest.arnes.si

+ 386 2 421 66 70

Referat za študijske zadeve


Uradne ure referata:

ponedeljek 9.00 – 11.30
torek       13.00 – 16.00
sreda         9.00 – 12.00
četrtek       9.00 – 12.00

petek        13.00 – 15.00

referat@lsmb.si  + 386 421 66 58

 

 

 

 

Lokacija

Lokacija

Lesarska šola Maribor,

Lesarska ulica 2,
2000 Maribor

Zemljevid