Lesarska šola Maribor
Višja strokovna šola za les in oblikovanje

 erasmus slika Small

Višja strokovna šola je že od leta 2007 nosilka Erasmus univerzitetne listine in s tem je omogočena mobilnost tako študentov kot tudi zaposlenih na višji šoli. S tem so se na široko odprle možnosti za individualno mobilnost študentov za študij in prakso, učnega osebja za poučevanje in vseh zaposlenih za usposabljanje. Do sedaj smo na tem področju bili zelo aktivni in konec leta 2012 je delovanje naše višje šole na področju Erasmus mobilnosti s strani Evropske komisije izbrano za Erasmus zgodbo o uspehu 2012, za kar smo prejeli nacionalno priznanje »Jabolko kakovosti 2014«.

 

ERASMUS INDIVIDUALNA MOBILNOST OMOGOČA ŠTUDENTU:

-  da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav v programu Erasmus+

- da je oproščen stroškov šolnine v tujini,

- da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti,

- da opravi prakso v podjetju v eni od Erasmus držav,

- da pridobi finančno pomoč v okviru programa  Erasmus+.

Ob vsem tem pa mu Erasmus individulna mobilnost omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

 

ŠTUDENTI SE LAHKO ZA ERASMUS MOBILNOST ODLOČIJO V NASLEDNJIH DRŽAVAH:

- 28 držav članic EU,

- države EEA: Norveška, Islandija, Lihtenštajn,

- Turčija, Makedonija.

 

TRAJANJE ERASMUS IZMENJAVE: 

- praksa od 2 meseca do 12 mesecev,

- študij od 3 mesece do 12 mesecev.

 

 POGOJI SODELOVANJA: 

- za prakso mora biti študent vpisan v prvi ali drugi letnik Lesarske šole Maribor - Višje strokovne šole,

- za študij mora biti študent vpisan v drugi letnik Lesarske šole Maribor - Višje strokovne šole,

- študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel, kar pomeni npr. 12 mesecev v času višješolskega izobraževanja. 

Za Erasmus mobilnost na praksi se študent lahko odloči tako v prvem kot v drugem letniku, skupaj največ 12 mesecev.

( lahko npr. tudi 2x 6 mesecev, ali 2 x 3 meseca, itd….). Za študijsko izmenjavo pa se lahko odloči samo v drugem letniku.

 

 

ERASMUS INDIVIDUALNA MOBILNOST OMOGOČA ZAPOSLENIM:

 

- da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah,

- da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih,

- da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve,

- da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve,

- da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.

 

TRAJANJE ERASMUS ZA ZAPOSLENE:

poučevanje od 2 dni do 2 meseca (min 8 pedagoških ur/teden)

- usposabljanje  2 dni do 2 meseca

 

 

Erasmus koordinator:

Andreja Peserl, mag.

e pošta:     Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

tel:  02 421 66 61

 

 

ERASMUS STRATEGIJA

 

Strategija šole pri sodelovanju z mednarodnimi institucijami je, da poglobimo in razširimo sodelovanje z dosedanjimi partnerji (predvsem na področju lesarstva in dizajna, kar je tudi vsebinsko področje našega izobraževalnega procesa), hkrati pa želimo vzpostaviti sodelovanje z drugimi tujimi inštitucijami. Naše prednostne cilje pri mednarodnem sodelovanju lahko strnemo kot:

- večje povezovanje mednarodnih institucij,

- sodelovanje s tujimi institucijami v mednarodnih projektih,

- sodelovanje s tujimi institucijam pri izobraževanju študentov z možnostjo skupnih diplom ter pri izobraževanju zaposlenih,

- sodelovanje s tujimi institucijami in podjetji pri usposabljanju študentov in zaposlenih,

- več možnosti  pri zaposlovanju za študente,

- zvišati nivo kakovosti izobraževalnih procesov,

- vključevati nove izobraževalne pristope,

- zvišati nivo ustvarjalnosti in inovativnosti,

- povečati motivacijo študentov in zaposlenih za izvedene mobilnosti,

- povečati zavedanje o evropskih dimenzijah  študijskih programov,

- spoznavanje modernih tehnologij oz. tehnoloških postopkov in prenašanje znanja.

 

Naše partnerje izbiramo glede na vsebinsko sorodnost oz. podobnost izobraževalnih programov, zanimivost njihovega načina  izobraževanja, sodobne pristope oz. posebnosti v izobraževalnem procesu in pripravljenost partnerjev za sodelovanje v projektih oz. mednarodni mobilnosti, kar bo vzpodbudilo še večje zanimanje študentov za mobilnost. Seveda pa predvsem upoštevamo želje in zanimanje študentov ter zaposlenih za posamezne institucije oz. izobraževalne programe oz. vsebinska področja.

Sodelujoči partnerji so iz različnih Evropskih držav, sodelujemo z inštitucijami iz Francije, Makedonije, Hrvaške, Litve, Škotske, Češke, Španije, Velike Britanije, Finske, Islandije, Nemčije, Malte in sodelujemo z inštitucijami ne glede na njihov geografski položaj. Razmišljamo še o intenzivnejšem povezovanju z republikami bivše Jugoslavije,  s katerimi želim pripraviti tudi skupne mednarodne projekte, tudi v smislu skupnih študijskih programov.

Najpomembnejši cilji mobilnosti študentov so pridobivanje strokovnega znanja, jezikovnih, medkulturnih, socialnih, komunikacijskih veščin, ki jih študenti pridobijo z udejstvovanjem v drugih kulturnih sredinah, kar pomeni hkrati tudi aktivnejšo udeležbo v družbi, večjo osveščenost o Evropskih projektih in vrednotah EU, večjo samostojnost  ter povečane možnosti zaposljivosti tako doma kot v tujini. Najpomembnejši cilj je spoznavanje novih tehnologij in tehnoloških postopkov ter drugih možnosti predvsem v procesih praktičnega izobraževanja in sodelovanja s podjetji, hkrati pa tudi predajanje svojega znanja ter konstruktivno razmišljanje v drugi kulturni sredini. Študenti pa se nemalokrat odločijo tudi za nadaljevanje izobraževanja ali horizontalno dopolnjevanje znanja.

Cilji mobilnosti zaposlenih so spoznati alternativne oblike izobraževanja, spoznati načine poteka izobraževalnega procesa v drugih kulturnih okoljih, spoznati možnosti sodelovanja s tujimi podjetji in spoznati prednosti oz. kompetence, ki bi našim študentom omogočila boljše vključevanje v evropsko družbo in s tem povečala možnosti njihove zaposlitve. Z mobilnostjo so omogočene možnosti vzajemnega sodelovanja s podjetji in prenašanja znanj in kompetenc med posameznimi inštitucijami.

 

Naša inštitucija si prizadeva za sodelovanje oz. organizacijo mednarodnih projektov s ciljem podati  udeležencem možnosti spoznavanja tujih kultur in običajev, poslovnih navad,  konstruktivnega razmišljanja v drugih kulturnih sredinah in povezovanja novih znanj. Z udeležbo pri mednarodnih projektih udeleženci pridobijo veščine skupnega komuniciranja, skupnega razvijanja idej, prenašanja znanja, jezikovnega sporazumevanja ter predvsem zavedanje o raznolikosti in hkrati pripadnosti EU.

 

 

Že med samim izvajanjem izobraževalnega procesa naša inštitucija vzpodbuja vključevanje v projekte: predavatelji pri predavanjih, erasmus koordinator, vodstvo, referat za študijske zadeve. Največja vzpodbuda in motivacija pa je vsekakor uspešno izpeljan projekt, kjer so študenti in zaposleni sami že vključeni v izvedbo in imajo sami tudi pozitivne izkušnje.

Naša šola je v letu 2014 izpeljala izjemno odmevni projekt 14 dnevne poletne šole z nazivom »Sustainable use of wood« in z udeležbo 5 držav (Litva, Škotska, Češka, Hrvaška in Slovenija) ter 30 študentov. Kot rezultat projekta lahko izpostavimo izjemno dobro sodelovanje vseh udeležencev, medkulturno in jezikovno povezovanje, skupno razmišljanje ter razvijanje idej udeležencev iz različnih kultur, ter ob koncu predstavitev končnih izdelkov, kot rezultat sodelovanja različnih mišljenj, različnih pristopov k ustvarjalnosti in inovativnosti.  V prihodnosti razmišljamo o nadaljevanju omenjenega projekta z nadgradnjo in možnostjo vključevanja tudi republik bivše Jugoslavije (Hrvaška, Bosna, Makedonija, Srbija).

 

S sodelovanjem v programu Erasmus+ bomo poleg ostalih ciljev dosegli tudi zvišanje kakovosti našega izobraževalnega sistema ter bomo tako sledili Programu za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov:

  1. Zvišanje ravni izobrazbe za zagotovitev diplomantov in raziskovalcev, ki jih Evropa potrebuje – Naša višja strokovna šola izobražuje za strokovno usmerjena programa Lesarstvo in Oblikovanje, in želimo na tem področju postati  vodilna šola v državi, predvsem zaradi strokovne usmerjenosti in deficitarnosti področja (lesarstvo). Nacionalna in evropska prioriteta je povečanje rabe lesa, kar vidimo kot odlično priložnost za naše diplomante, ki bodo svojo karierno pot nadaljevali kot strokovnjaki v podjetjih ali kot raziskovalci tudi v državah Evropske unije.
  2. Izboljšanje kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja – Izboljšanje kakovosti bomo dosegli  z uvajanjem novih modernih pristopov, sistemov dobrih praks, boljšo izkoriščenostjo prednosti IKT, prenašanjem in implementacijo znanja. Za zvišanje kakovosti je vsekakor potrebno vključevanje delodajalcev in institucij na trgu dela, dobro sodelovanje s tujimi strokovnjaki iz različnih mednarodnih inštitucij, kar bomo dosegli z mobilnostjo ter sodelovanjem v mednarodnih projektih.
  3. Krepitev kakovosti z mobilnostjo in čezmejnim sodelovanjem

Z mobilnostjo so omogočene možnosti vzajemnega sodelovanja s podjetji in prenašanja znanj in kompetenc med posameznimi inštitucijami.  Vsekakor želimo kontinuirano sodelovanje s tujimi inštitucijami in podjetji, tudi v smislu razvoja in prenosa novih tehnologij.

Z individualnimi mobilnosti  študentov želimo spoznati prednosti oz. kompetence, ki bi našim študentom omogočila boljše vključevanje v evropsko družbo in s tem povečala možnosti njihove zaposlitve in predvsem povečati delež študentov, ki opravijo del študija ali usposabljanja v tujini. Vsekakor si bomo tudi vnaprej prizadevali za učinkovito priznavanje opravljenih obveznosti v tujini (priznavanje KT).

4.Za učinkovit trikotnik znanja:

povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskovanja in podjetij za odličnost in regionalni razvoj – s sodelovanjem z mednarodno priznanimi, vodilnimi podjetji, kjer je možna implementacija pridobljenega znanja in kompetenc študentov, ter hkrati izmenjava dobrih praks, konstruktivnega razmišljanja in novih sodobnih pristopov. Takšne izkušnje sodelovanja s podjetji so za naše študente izjemna priložnost spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti, ter prenos znanja in povezovanja z domačimi podjetji, kar vsekakor vzpodbuja konkurenčnost in vodi k izboljšavam in odličnosti, ter povečanemu gospodarskemu razvoju.

5. Izboljšanje upravljanja in financiranja

Razmišljamo o možnostih pridobivanja dodatnih sredstev za  izboljšanje izobraževalnega procesa, predvsem v smislu povečane promocije delovanja Višje strokovne šole, kar bo privedlo do večjega vpisa in posledično do večjega števila diplomantov.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Osnovne informacije

Študijski programi

Študijski programi

Višja strokovna šola izobražuje v dveh študijskih programih »Lesarstvo« in »Oblikovanje materialov – les«, ki sta ovrednotena s 120  kreditnimi točkami po sistemu ECTS.

Študij traja dve leti (štiri semestre). Študijsko leto obsega predavanja, seminarske vaje,  laboratorijske vaje in 10 tednov (400 ur) praktičnega izobraževanja v podjetjih.  Študenti med študijem pridobijo teoretično znanje, ročne spretnosti ter veščine. Po diplomiranju študenti pridobijo naziv inženir/inženirka.

 

Študijski program LESARSTVO - poklic prihodnosti!

Perspektiven in sodobno zasnovan študij, ki omogoča študentom pridobivanje novih znanj s področij:

- predelave in obdelave lesa,

- žagarstva, izdelave plošč, lepljenega lesa,

- izdelave pohištva in stavbnega pohištva,

- površinske obdelave, sušenja lesa,

- lesne gradnje in montažne gradnje,

- vodenja proizvodnje in računalniškega vodenja,

- CNC tehnologije,

- podjetništva…

Študijski program OBLIKOVANJE MATERIALOV – s tvojim talentom v prihodnost!

Perspektiven študij, ki omogoča študentom pridobivanje novih znanj s področij:

- oblikovanja bivalnega in stavbnega pohištva,

- kreativnega oblikovanja lesa,

- snovanja in ustvarjanja umetnostno-obrtnih, uporabnih izdelkov,

- osnov restavriranja umetnostno-obrtnih lesenih izdelkov,

- rezbarjenja,

- izdelave modelov, prototipov,

- računalniškega načrtovanja,

- allternativnih izraznih tehnik…

V študijski program vsako leto vključujemo zanimive projekte, sodelovanje s podjetji, ekskurzije v podjetja v Sloveniji in tujini, obiske sejmov, ter tako razvijamo študentovo kreativnost in inovativnost, hkati pa študentom nudimo tudi možnost ustvarjanja in kreiranja v naših delavnicah.

Praktično izobraževanje v podjetjih omogoča študentom že v času študija sodelovanje s potencialnimi delodajalci in konkretno pridobivanje izkušenj v gospodarstvu, kar nudi študentom še več možnosti zaposlitve.

Za vse študente je omogočeno opravljanje praktičnega izobraževanja v podjetjih, za tiste študente, ki želite pridobiti izkušnje tudi v tujini, pa omogočamo Erasmus izmenjave in možnost opravljanja prakse v tujini.

Vpis

Vpis

POGOJI ZA VPIS

Bodoči študenti se lahko v višješolski študijski program Lesarstvo ali oblikovanje materialov vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Pri prijavi v študijski program »oblikovanje materialov« morajo bodoči študenti poleg zgornjih pogojev opraviti še preizkus nadarjenosti, ki zajema preizkus s področja risanja ter razgovor s kandidati (kandidati prinesejo na preizkus portfolio s svojimi deli ter življenjepis).

Višja strokovna šola bo vse kandidate pisno povabila na preizkus nadarjenosti, ki bo potekal v mesecu juniju oz. septembru.

 

1. PRIJAVA (prijava v spomladanskem roku)

Razpis za št. leto 2018/2019

Rok za prvo prijavo k vpisu je od  od 6. februarja do 30. marca 2018. Prijave sprejema izključno Višješolska prijavna služba v Celju.

Za vpis v višješolski študijski program se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. (www.vss-ce.com/VPS/).

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Kandidati, ki bodo izpolnili vse vpisne pogoje, bodo po pošti prejeli vabilo na vpis. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal med 16. in 22. avgustom; natančen termin vpisa bo naveden v vabilu na vpis.

 

2. PRIJAVA (prijava v jesenskem roku)

Podatki o še prostih mestih bodo objavljeni na spletni strani šole in Višješolske prijavne službe 24. avgusta 2018.

Rok za drugo prijavo k vpisu je od 27. avgusta do 31. avgusta 2018. Prijave sprejema izključno višješolska prijavna služba v Celju.

Za vpis v višješolski študijski program se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. (www.vss-ce.com/VPS/).

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko na naslov: Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

 

INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2018/19:

-          v petek,  9. 02. 2018 ob 11.00 in ob 16.00 v amfiteatru šole,

-          v soboto 10. 02. 2018 ob 10.00 v amfiteatru šole.

Lokacija: Lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor.

Dostop z avtobusom: smer Studenci - Limbuš (št. 4)

 

Dodatne informacije  tel:  02 421 66 58, 02 421 66 50

Kontakt

Kontakt

Višja strokovna šola za les in oblikovanje
Lesarska ulica 2
2000 Maribor

tel:  +386 2 421 66 58

        +386 2 421 66 50

fax: +386 2 421 66 75

 

http://lsmb.si/visja

info@lsmb.si

 

Funkcija / Ime 

e-pošta

telefon

Ravnatelj Višje strokovne šole

Miroslav Novak, univ. dipl. inž. les.

miroslav.novak@lsmb.si

+386 421 66 53

Tajništvo šole

Dragica Sirc

dragica.sirc@guest.arnes.si

+ 386 2 421 66 50

Knjižnica

Zdenka Berko,  prof. 

zdenka.berko@guest.arnes.si

+ 386 2 421 66 65

Računovodstvo

Viktorija Kidrič, oec.

viktorija.kidric@guest.arnes.si

+ 386 2 421 66 74

Vodja šolskih delavnic

Drago Žnidarič, inž.

drago.znidaric@guest.arnes.si

+ 386 2 421 66 70

Referat za študijske zadeve


Uradne ure referata:

ponedeljek 9.00 – 11.30
torek       13.00 – 16.00
sreda         9.00 – 12.00
četrtek       9.00 – 12.00

petek        13.00 – 15.00

referat@lsmb.si  + 386 421 66 58

 

 

 

 

Lokacija

Lokacija

Lesarska šola Maribor,

Lesarska ulica 2,
2000 Maribor

Zemljevid