T: +386 (0)2 421 66 50           e-pošta: info@lsmb.si        
  Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor

1. Šolskidan 21 22

Starše oz. skrbnike dijakinj in dijakov vabimo na 1. roditeljski sestanek, ki bo

torek, 14. septembra 2021, za

- 1. letnike, ob 16.30, v živo - uvodni del v amfiteatru, nato v matičnih učilnicah,

4. B in 4. C, ob 17.00, v živo - uvodni del v amfiteatru, nato v matičnih učilnicah.

Prisotnost je možna le ob izpolnjevanju PCT pogojev.

-----------------------------------------------------------------------

Vsi ostali letniki, razen 3. B in C, ki so na PUD-u, imajo roditeljski sestanek v skladu z vabilom, ki so ga prejeli s strani razrednika ali razredničarke.

V primeru roditeljskega sestanka v živo, velja enako, izpolnjen mora biti PCT pogoj.

Dragi starši, dobrodošli na 1. roditeljskem sestanku!

Zdravstveni dom

SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 2021/22

Dijaki so vabljeni na 10 minut. Navodila za razpored prejmejo.

DATUM/oddelek

ura

Sreda, 15. 9. 21             1. Č-OL

Od 9. 00-1.Č-OL (vabljeni na 10 minut)

 

Ponedeljek, 20. 9.         1. B-M

Od 7.10 naprej

Sreda, 22. 9.            1. A GT in 1. A LT

Od 7.10 naprej

Četrtek, 23. 9.          1. C-G

Od 7.10 naprej

Ponedeljek, 27. 9.     1. C-M

Od 7.10 naprej

 

 

 

Dijaki 3. letnikov imajo pregled ob  pouku. Na pregled prinesejo s sabo tudi cepilno knjižico- cepljeni ne bodo- gre za preverjanje cepljenja.

 Dijakom 1. letnika se beležijo ure OIVja- oz. dogodek-pouk odpade.

 Dijaki 1. Letnika so CEPLJENI-tetanus, gozdarji še proti KME. Če ne želijo dati krvi za pregled, naj prinesejo pisno izjavo staršev.

                                                                                   Šolska pedagoginja: mag.  Cvetka Semlak

Športni dan september 17

OKROŽNICA

V sredo, 15. 6. 2021, bo športni dan za 1. A GT-LT,1. B, 1. C,      1. Č, 2. AGT-LT,2. B, 2.C, 2. Č in 3. AGT-LT razred .

Aktivnosti:

1. AGT-LT, 1. B, 1. C in razred

Zbirališče v Mestnem parku pri akvariju ob 8.45 .

Pohod na Piramido, po Mestnem parku ( spoznavanje drevesnih vrst) in sprehod po mestnem jedru mesta Maribor.

Malica : šolska malica – lunch paket (sendvič, pijača, sadje), kdor malice ne želi , jo odjavi do ponedeljka, do 11.00 in si prinese malico od doma.

Upoštevajte navodila spremljevalcev, imejte primerna oblačila in obutev ter manjši nahrbtnik.

Spremljevalci:

1. AGT-LT   Krecenbaher, Stegne

1. B   Korpič Jožica, Bračič

1. C    Perič, Tonij 

1.Č razred

Prihod v šolo ob 8.00.

Malica : šolska malica – lunch paket (sendvič, pijača, sadje), kdor malice ne želi , jo odjavi do ponedeljka, do 11.00 in si prinese malico od doma.

Upoštevajte navodila spremljevalcev, imejte primerna oblačila in obutev ter manjši nahrbtnik

Spremljevalki:

Semlak, Lipušček

Pohod ob Dravi v mestno jedro Maribora in spoznavanje mestnih znamenitosti.

Ob 9.00 imajo dijaki zdravniški pregled po razporedu.

2. AGT-LT, 2. B, 2. C, 2. Č in 3. AGT-LT razred

Odbojka na mivki

Namizni tenis

Mini golf

Nogomet

Zbirališče:  ob 9.00 se dobimo na kopališču Mariborski otok. Pridete peš ali s kolesom po poti  ob reki Dravi ali z avtobusom št. 7 do Kamnice in nato peš do Drave na Mariborski otok.

Cena : 3 €, denar poberete po razredih  in oddate razrednikom.

Malica : šolska malica – lunch paket (sendvič, pijača, sadje), kdor malice ne želi , jo odjavi do ponedeljka, do 11.00 in si prinese malico od doma.

Aktivnosti so od 9.00 do 12.00,  sodelujete lahko na vseh aktivnostih.  Obvezna je športna oprema oziroma športna in udobna oblačila. Upoštevajte navodila učiteljev, bodite aktivni in uživajte.

To je šolski dan, namenjen druženju in športnim aktivnostim. Je dan brez cigarete in ostalih prepovedanih substanc.

Spremljevalci :

2. AGT-LT Kidrič, Bernard, Fijačko

2. B   Potočnik Boris, Potisk

2. C    Kišek, Kojc, Suhadolnik

2. Č    Burjek, Pukl Praček

3. AGT-LT    Črnčec, Kumer Marjan

Dejavnost je obvezna za vse dijake.

UŽIVAJTE IN IMEJTE SE LEPO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maribor, 10. 9. 2021                               Aktiv ŠVZ

1. šolski dan

ZAČETEK POUKA 2021/22- SREDA, 1. 9. 2021

Spoštovani dijaki ( v vednost staršem)!

V sredo, 1. 9. 2021, se prične pouk. Vse potrebne informacije boste na ta dan prejeli od razrednikov, ki so vam domov že poslali tudi osebno vabilo.

Dijaki NOVINCI in dijaki 4. letnika programa PTI-LT (4. B in 4. C) začnete ob 10. uri.

Ostali dijaki pa 1. 9. 21, ob 8. uri, (razen dijakov 3.B  mizar in 3.C-mizar in gozdar, ki s 1. 9. 2021, nastopite PUD - prakso pri delodajalcu.)

Poglejte razpored v avli šole in na spletni strani šole.

Zopet upoštevamo  t. im. COVID 19 ukrepe: nošenje maske, razkuževanje rok, prezračevanje, primerna razdalja med dijaki.

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je z okrožnico z dne, 24. 8. 2021, seznanilo, da se bo s 1. 9. 2021, začelo redno samotestiranje, ki ga izvajajo dijaki enkrat tedensko na domu.

Navajamo: »Samotestiranje je brezplačno, dijaku pripada 5 hitrih anitigenskih testov na mesec, ki jih dijak oz. njegovi zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli COVID 19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot 6 mesecev ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID 19 minilo manj kot 9 mesecev.«

Naj povemo, da imamo na šoli pozitivne izkušnje s samotestiranjem dijakov iz lanskega šolskega leta, ko smo le-to opravljali na šoli. Zanj se je odločilo 50 % vseh dijakov. Sam postopek je preprost in neboleč, saj NE gre za žrelno nosni odvzem brisa, temveč za preprost bris iz nosu.

Pogumno v novo šolsko leto.

Verjamemo, da bomo z upoštevanjem zaščitnih ukrepov in strpnostjo pripomogli k temu, da se bo pouk čim dlje odvijal tam, kamor sodi - v šoli. Posebej še pouk prakse, saj le v šoli dijaki lahko dobite ustrezna praktična znanja in s tem dobro podlago za opravljanje poklica, za katerega ste se odločili.

Pripravila: mag. Cvetka Semlak                                                     ravnatelj: Aleš Hus, u.d.i.l. spec.                                                                                                        

Oddelki v šolskem letu 2021/22

RAZPORED za prvi šolski dan, v sredo, 1. septembra 2021

RAZPORED 3

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi”


 

Številka projekta pri PRP:

3317-1002/2019/11

Financiranje:

ARSKTRP – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja Program razvoja podeželja

Trajanje:

30.07.2020 – 30.07.2023

Skupna vrednost projekta:

348.650,41 € (delež SLGŠ Maribor 13.862,00 €) Projekt je sofinanciran s strani EU.

Spletna stran projekta:

Povezava

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi” – akronim DIGIGOZD,  se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

S projektom bomo  lastnikom ali upravljavcem gozdov omogočili, da sami pridobijo podatke o sestojih ter ocenijo prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V projektu sodeluje 10 partnerjev, od tega 6 kmetijskih gospodarstev. V projektu bomo razvili in testirali mobilna in računalniška orodja za 1) sestojno inventuro; 2) modeliranje razvoja gozdnih sestojev; in 3)  podporo odločanju pri gospodarjenju ob spremenjenih okoljskih in ekonomskih razmerah. Projekt bo z razvojem programskih rešitev in aplikacij prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih ocen lesnoproizvodnih potencialov na zasebni gozdni posesti, pomagal pri prepoznavanju tveganj pri razvoju sestojev in omogočil napoved prihodnjega razvoja sestojev na ravni posesti.

Temeljni cilj projekta DIGIGOZD je omogočiti lastniku oz. upravljavcu gozda, da sam pridobi podatke o sestojih ter oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V okviru projekta nameravamo izboljšati zajemanje in spremljavo gozdarskih podatkov v sestoj, izdelati napovedi razvoja gozdov na izbranih posestih s pomočjo modela, razviti digitalno odločevalsko orodje za učinkovito doseganje gozdnogospodarskih ciljev in prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam, implementirati razvita orodja pri projektnih partnerjih in razširiti rezultate. Pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi:

  • Mobilna aplikacija za izmero sestojnih parametrov, prilagojena na slovenske razmere
  • Programsko orodje za simulacijo razvoja gozdov (model razvoja gozdov) na gozdni posesti kmetijskih gospodarstev
  • Aplikacija za optimizacijo poljubnega procesa na posesti ob maksimiziranju/minimiziranju cilja (npr. iskanje optimalne drevesne sestave za minimalna tveganja)  

Pričakovani potencialni uporabniki razvitih rešitev so zasebniki lastniki gozdov za svoje gozdne posesti, javna gozdarska služba za izboljšanje ocen sestojnih parametrov na sestojni ravni in prognoze razvoja sestojev, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in nakupa lesa na panju za izboljšanje ocen lesnih zalog in optimizacijo procesov in drugi. Z izdelavo priročnikov in navodil za uporabo bodo uporabniki dobili navodila, kako samostojno izvesti gozdno inventuro na posesti, oceniti možni prihodnji razvoj in ovrednotiti tveganja. Temeljni doprinos projekta je, da bodo lastniki lahko do dobrih informacij o stanju in potencialih na svoji posesti dostopali sami s pomočjo mobilnih in računalniških aplikacij. Veliko pozornost namenjamo izobraževalnim dogodkom, delavnicam in treningu uporabe razvitih rešitev.

povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)

in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

Lesarska in gozdarska šola Maribor
Lesarska ulica 2
2000 Maribor

tel.: +386 2 421 66 50
e-naslov:  info@lsmb.si